Projektet med etablering af Bofællesskabet Vingefanget er sat i bero indtil videre

Vi ønsker at etablere et bofællesskab med plads til alle aldre og familieformer med plads til forskellige behov og muligheder

 • Fordi det skal være berigende for den enkelt og styrkende for fællesskabet

 • I pagt med den omkringliggende natur og bebyggelse

 • I en spændende byggestil som underbygger at det er et fællesskab

 • Og med respekt for individet

Fællesskabet skal være centreret omkring:

Fælleshuset fordi

 • det er centrum for aktiviteter og sociale arrangementer

 • der er mulighed for at dele ting/redskaber og værksted

 • det er et fysisk udtryk for fællesskab under ansvar

 • det indbyder til fælles arrangementer, udvikling og hygge

 • det etableres med mulighed for at leje/reservere gæsteværelse(r)

 • det kan reserveres til private fester og mærkedage-arrangementer

Fællesspisning fordi

 • vi har lyst til at spise sammen f.eks. i madklubber

 • det er en social begivenhed som styrker sammenholdet

 • det giver mulighed for at mødes og lære hinanden at kende, hvor ingen har faste pladser

 • det giver mulighed for udveksling af dagligdags begivenheder

 • det er nemt for de spisende og giver fællesskab for kokkene, hvis opgaver går på turnus

Fællesopgaver i forbindelse med udendørs-arealer, madordning og vedligeholdelse af fælleshus fordi

 • vi ønsker at deltage i et forpligtende fællesskab

 • vi ønsker, der ser pænt og ud, og vedligeholder det ordentligt

 • det indbyder til fælles aktiviteter

 • vi stiller op til fælles vedligeholdelsesdage

Fester fordi

 • det er sjovt at være sammen

 • det giver fælles oplevelser, og vi kan lide at skabe og holde traditioner i hævd (f.eks. skt. Hans)

Vi bygger og lever energirigtigt og bæredygtigt og med mindst mulig vedligeholdelse

 • for at leve i et sundt miljø

 • for at beskytte miljøet

 • for at vise ansvarlighed overfor vore omgivelser og efterkommere

Vi bor i private boenheder med privat ude- og inderum

 • med private terrasser/ mindre haver

 • med mulighed for privatliv

Vi har rummelige fællesarealer med

 • mulighed for lege- og bålplads, spisearrangementer, boulebane, urtehave og ”jord under neglende”

 • aktiviteter til dem, der ønsker

 • fælles udeliv

 • højt til loftet

Vi parkerer biler uden for bofællesskabets kerne fordi

 • kerneområdet er et legeområde og hvor man færdes til fods

 • vi ikke ønsker støj og møg udenfor de dertil afsatte områder

Vi har stisystemer

 • der binder fællesskabet sammen

 • som børnene kan cykle på

 • indbyder til at gå på besøg hos hinanden

Vi giver mulighed for dyrehold fordi

 • dyr giver mulighed for at binde mennesker sammen

 • er en del af fritidsinteressen for flere

 • dyr er godt for børn og ”gamle”

Vi har fælles skraldespande, kompostbeholdere og cykelskure som er

 • tilgængelige for alle

 • placeret til mindst mulig gene for alle

Vi tilstræber at træffe beslutninger ved konsensus hellere end ved afstemninger fordi

 • det giver større tilfredshed og mindre polarisering

 • øger tolerancen

 • har argumenter i højsædet

 • viser respekt for mindretallet

 • det giver plads til diversitet

Vi tilstræber gennemskuelighed i alle beslutningsprocesser

 • for at undgå loger og skjulte dagsordener

 • så alle ved hvad vi vil vide

 • for at undgå polarisering og fronter

Vi afholder fællesmøder med henblik på orientering af alle omkring beslutningsprocesser

 • fordi vi ønsker at få ”svesken på disken”

 • åben kritik og diskussion med en respektfuld måde at tale til og lytte til hinanden på

 • fremme en ærlig og åben dialog

 • med målet for øje og med respekt for fællesskabet

Vi nedsætter arbejdsgrupper fordi

 •  alle skal bidrage på en eller anden måde

 •  det er fælles opgaver, der skal løses