Vingefangets madordning

Vingefangets madordning, som vi så den i juni 2017. 

 

Vi har forsøgt at beskrive de vigtigste elementer i den madordning, som vi ser den tager sig ud, her ”et par år før”, vi vil kunne etablere os som bofællesskab. 

Ordningen er resultatet af inspiration fra andre bofællesskaber og kommet til udtryk efter en arbejdsdag om emnet i juni 2017. 

Vi er alle enige om, at en velfungerende madordning er en afgørende forudsætning for et velfungerende bofællesskab, hvor alle medlemmer slutter op om at deltage i ordningen og deltager i videst mulige omfang. 

Vingefangets madordning fungerer 4 dage om ugen, mandag til torsdag.  

Indkøb, madlavning og oprydning varetages af to personer pr. aften. De to personer kommer fra forskellige huse. Deltagelse sker efter en fastlagt plan, hvor huse med to voksne skal deltage dobbelt så ofte, som huse med en voksen. 

Det tilstræbes at servere varieret, sund og lokal mad - helst økologisk, hvis det er økonomisk rimeligt. Personer der er vegetarer, vil altid kunne spise sig mæt i retterne og/eller tilbehør. Der serveres vand til maden. 

Som udgangspunkt deltager alle til måltiderne, der starter kl. 18. Man kan invitere gæster med mod ekstrabetaling, ligesom man kan melde afbud, hvorefter man ikke betaler for det pågældende måltid. Afbud skal ske med et varsel på mindst 3 dage for at undgå betaling. Børn under 10 år spiser gratis, og børn under 13 år spiser til halv pris. Et måltid forventes at koste ca. 50 kr. pr. person. Beløbet vil blive justeret, når vi får indhentet et erfaringsgrundlag.  

Madordningen har sin egen debetkonto i vores pengeinstitut. Indkøb foretages via købekort tilknyttet kontoen. Betaling foretages via PBS, hvor den enkelte husstand opkræves i forhold til seneste måneds deltagelse.  

Vi var også enige om, den endelige pris for et måltid skal nærmere fastlægges, når vi kommer tættere på, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt den beskrevne betalingsmodel er den ”smarteste”, og lager af basisvarer, hvordan vi anvender rester m.m., skal beskrives nærmere. 

 

Juni 2017.