Projektet med etablering af Bofællesskabet Vingefanget er sat i bero indtil videre

 

Hvis du/I er interesserede i at komme på Vingefangets ”Interesseliste”, vil vi bede jer udfylde vedhæftede skema.

Oplysninger bruges til at holde jer orienteret om informationsmøder og andre nyheder, der giver jer bedre beslutningsgrundlag til at bedømme, om I ønsker at blive optaget i bofællesskabet.

Vi anbefaler, at I orienteret jer på hele vores hjemmeside og afstemmer om vores værdigrundlag, vores baggrund for at stifte bofællesskabet og vore vedtægter vil være et godt grundlag for det boligfællesskab, som du/I har interesse i at være med i, og vil bidrage til at gøre til en succes.

Send venligst det udfyldte skema til Peter ptvmail@hotmail.com

I kan også følge os på facebook under "Bofællesskabet Vingefanget" 

Interesseliste - skema